k-hochzwei / Büro für Restaurierung

Kathrin Klingler 

Diplom Restauratorin (FH)

Untersuchung / Planung / Konservierung

k² – Büro für Restaurierung / Lindenstraße 4 / 87733 Markt Rettenbach
t. 08392 9348326 / m. 0151 11601895 / post@k-hochzwei.de
www.k-hochzwei.de

Built with Berta.me